banner standard

Historiek

In november 2002 beslisten de professionele osteopaten in Limburg om zich te groeperen en een overkoepelende wachtdienst te organiseren. Hiermee zorgden we alvast voor een primeur in gans België. Het was de eerste keer dat binnen een provincie alle osteopaten, behorende tot de verschillende beroepsverenigingen, samen rond tafel gingen zitten.

In overleg met onze nationale koepel, het GNRPO, werd besloten om in Limburg te starten met een provinciale werking. Eind februari 2003 werd de "Unie van Professionele Osteopaten-Limburg" boven de doopvont gehouden. Een feitelijke vereniging die onder de vleugels van het GNRPO het beroep van de professionele osteopaat promoot en verdedigt binnen onze provincie.

Amper een jaar later besloten we om over te stappen naar een vereniging zonder winstoogmerk. Op 25 april 2005 verschenen de statuten in het Staatsblad. Vanaf dat moment vormen we een officiële vereniging onder de naam: "Unie van Professionele Osteopaten - Limburg vzw". Afgekort als: "UPO-Limburg" of "UPO-L".

Ondertussen bestaat onze vereniging uit 49 leden.

UPO Image Wachtdienst

WACHTDIENST

  • Tijdens de weekends en op de wettelijke feestdagen wordt er voor dringende of acute gevallen door de Limburgse Professionele Osteopaten een wachtdienst georganiseerd.
  • De wachtdienst loopt van 9h00 tot 17h00 en enkel na telefonische afspraak met de dienstdoende osteopaat.
  • Een minimum tarief van 65 € wordt aangerekend tijdens de wachtdienst.
  • De osteopaat van wacht wordt ook vermeld in Het Belang van Limburg en de lokale weekbladen
  • Het centraal nummer voor de wachtdienst is 0468 348 348.

 © 2019 Unie van Professionele Osteopaten Limburg | Developed by AndIT BVBA | Designed by AndIT BVBA All Rights Reserved.

Sitemap |

Login